Museum Collection:
Fou Du Roi
Fou Du Roi character jug - Desvres circa 1890

Fou Du Roi character jug - Desvres circa 1890